Khuyến mãi nhân dịp khai trương khách sạn

– Giảm giá hấp dẫn.
– Áp dụng cho tất cả các loại phòng