NHÀ HÀNG


Phục vụ buffet từ 6:00 – 9:30 sáng
Sức chứa: khách